Riksrevisionen kritiserar Klimatklivet


Riksrevisionen kritiserar Klimatklivet för kostnadsineffektivitet när det gäller måluppfyllelse. Dessutom kritiserar man stöd till HVO-stationer då det finns redan etablerade tankställen och låginblandning i diesel. Det är lätt att hålla med. Att dela ut pengar till vissa aktörer för att etablera anläggningar som andra aktörer betalar själva är att sätta konkurrensen ur spel på en konkurrensutsatt marknad. Förhoppningsvis är det slut på det nu.

Länk till rapporten: https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/klimatklivet—stod-till-lokala-klimatinvesteringar.html

 

Författare: Ulf Svahn