Samtliga drivmedel ökade i försäljning under november månad


Försäljningen av bensin ökade svagt i jämförelse med november månad 2017. Dieselförsäljningen och E85 fortsatte en stark uppgång. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin ökade under november månad uppgick till ca 227 900 m3, vilket är en uppgång med ca 2 000 m3 eller ca 1 % i jämförelse med november månad 2017. Den ackumulerade försäljningen till och med november uppgick till ca 2 749 800 m3 en minskning med ca 5 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Även dieselförsäljningen ökade under november och uppgick till ca 528 700 m3, vilket är en uppgång med ca 33 500 m3 eller en ökning med ca 7 % om man jämför med samma månad förra året. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 5 629 300 m3 vilket är en ökning med ca 4 % jämfört med samma period föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning.

Under november 2018 uppgick E85 försäljningen till ca 5 500 m3 vilket är en ökning med ca 75 % eller ca 2 400 m3, jämfört samma månad föregående år. Ackumulerad försäljning uppgick till ca 69 700 m3, en ökning med ca 89 %.

Den ackumulerade försäljningen av eldningsolja uppgick till ca 484 000 m3 vilket är en minskning med ca 19 000 m3 eller ca 4 %, jämfört med samma period föregående år.

Ulf Svahn VD SPBI ” Vi har en fortsatt stark konjunktur i Sverige och det ser vi bland annat i att drivmedelsvolymerna fortsätter uppåt.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, goran.lindell@spbi.se.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp