Skatteförändringar på drivmedel från och med 1 januari 2018


Den 1 januari höjdes energi- och koldioxidskatten på drivmedlen bensin och diesel. Höjningen innebar 30 öre/liter mer för bensin och 27 öre/liter mer för diesel. Detta till följd av beslutet om årlig indexuppräkning av drivmedelsskatterna. Ett beslut som fattades av nuvarande regering 2015. Höjningen av det årliga indexet innebär en justering uppåt med 2 % årligen, utöver inflationen. Skatten på biodrivmedlen etanol i E85 och RME (B100) blir helt skattebefriade från energi- och koldioxidskatt från den 1 januari 2018.

Även ren HVO (HVO100) är fortsatt helt befriat från skatt.

Biodrivmedel som blandas in i bensin och diesel får fortsatt skattenedsättning till dess att reduktionsplikten införs den 1 juli 2018 och som innebär att alla drivmedel förutom höginblandade biodrivmedel erläggs med full skatt.

Mer statistik hittar du här!

Författare: Anne Öberg