Skiffervolymernas betydelse


Skifferoljan från USA har förändrat situationen på oljemarknaden på ett sätt få kunde läsa av bara för ett par år sedan. Produktionen av olja och oljeprodukter i USA är nu så hög att det amerikanska energidepartementet rapporterar en nettoexport av petroleumprodukter på 0,2 mbd (miljoner fat per dag) för sista veckan i november. Något som inte hänt sedan 1973.

USA: s energimyndighet rapporterar samtidigt att USA: s oljereserver ökar med 19,2 % mellan 2016 och 2017. Det motsvarar en ökning på 6,8 miljarder fat. På gassidan ökade reserverna med 36,1 %. En anmärkningsvärd förändring av USA: s energisituation som påverkar världen redan idag och kommer att göra det än mer framöver.

Författare: Ulf Svahn