SPBI Branschfakta – fortsatt dominans av HVO drop in på marknaden

Volymen biodrivmedel i transportsektorn inklusive arbetsmaskiner uppgick under 2018 till ca 1,7 Mm3. Störst på marknaden är HVO drop in, … Fortsätt läsa SPBI Branschfakta – fortsatt dominans av HVO drop in på marknaden