SPBI har tillsammans med andra organisationer lämnat in förslag om regelförenkling för biobränslen


Förslag om Hemställan om lagändring

Lantmännen, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet och Svenskt Näringsliv har tillsammans tagit fram ett förslag som jämställer momshanteringen för biobränslen med petroleumbaserade bränslen. Detta är en regelförenkling som leder till en likviditetsförbättring för de berörda företagen utan minskade skatteintäkter för svenska staten. Dessutom undanröjs den konkurrenssnedvridning som idag drabbar biobränslen jämfört med petroleumbaserade bränslen. Här kan du läsa hela förslaget.

Författare: Sofie Quant