SPBI kommenterar regeringens förslag om Bonus Malus


Dagens förslag från regeringen är ytterligare ett konkret exempel på varför Sverige behöver ta ett helhetsperspektiv på synen på biodrivmedel. Regeringen presenterar det ena initiativet efter det andra, utan att få dem att hänga ihop och ge industrin och konsumenter förtroende att investera. Förra veckan sa Bolund att en ambitiös reduktionsplikt ska göra det enkelt för alla att tanka med gott miljösamvete. Idag meddelar han att samma bilar, som kan köras på biodrivmedel, ska beläggas med högre malus. Helt oförståeligt.

Ett justerat system för Bonus Malus bör istället utgå ifrån att minska klimatpåverkan från resor och transporter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt där man heller inte låser fast sig vid en teknisk lösning, utan möjliggör för flera tekniska lösningar som passar för konsumentens mobilitetsbehov, transportarbete och förutsättningar.

Ett teknikneutralt styrmedel för mobilitet är viktigt ur flera aspekter. Det är svårt och nästintill omöjligt att idag kunna förutsäga vilka tekniksprång som är möjliga på 10-30 års sikt och att därför låsa fast ett styrmedel vid att det måste vara någon form av eldrift för att få den högre bonusen, kan få konsekvenser som idag är oöverblickbara.

Mer information om vad SPBI anser om Bonus Malus

https://spbi.se/pressrum/positioner-for-klimatneutral-konkurenskraft/petroleum-och-biodrivmedelsbranschen-position-om-bonus-malus/

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI,

mobil: 070-667 06 03, e-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, mobil:070-667 30 19, e-post: sofie.quant@spbi.se

 

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels-, bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

 

 

Författare: Sofie Quant