SPBI ser fram emot det fortsatta arbetet med utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta


SPBI är positivt till ambitionen om minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn. SPBI menar att energieffektiva fordon tillsammans med hållbara biodrivmedel kommer att spela en viktig roll i omställningen 

Regeringens utredare Thomas B Johansson har idag lagt fram sin utredning om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Energiminister Anna-Karin Hatt kommenterade den med att det var den största utredning regeringen har lagt under mandatperioden och att den kräver bred uppmärksamhet under lång tid framöver.

Det är lätt att hålla med om ansatsen att Sverige skall minska sina koldioxidutsläpp inom ramen för det globala klimatarbetet och att transportsektorn är den svåraste utmaningen från ett svenskt perspektiv. Utredningen lägger ett antal förslag till styrmedel och underlag för ytterligare utredningar vilket är bra. Mindre bra är att konsekvensutredningen i en så pass stor förändring är bristfällig. Exempelvis föreslår utredningen användning av såväl kvotplikt för biodrivmedel som en premiemodell för produktion av desamma som är tänkt att användas parallellt utan att ge någon analys av hur dessa skall fungera tillsammans.

Det är bra att utredningen lyfter fram energieffektivitet som ett viktigt instrument för att minska utsläppen från vägtrafiken. SPBI menar att energieffektiva fordon är väsentligt då den sparade litern är den bästa litern. All form av utbyte sker mot priset av ett visst utsläpp. Det är också bra att utredningen ser till biodrivmedlens möjligheter i omställningen. SPBI menar sedan länge att biodrivmedlen kommer att spela en viktig roll i övergången. Dessutom skall biodrivmedel kunna tillhandahållas i hela landet trots sjunkande totalvolymer. Här blir en av de framtida utmaningarna att garantera och hantera en ökning av hållbara biodrivmedel inom ramen för de åtminstone för tillfället begränsande direktivförslagen från EU-kommissionen.

SPBI har samarbetat fullt ut med utredningen under utredningstiden, bl.a. har Ebba Tamm på SPBI varit sakkunnig. Ebba Tamm har som sakkunnig lämnat in särskilt yttrande som finns med i utredningen.

 

Författare: Sofie Quant