SPBI stärker upp organisationen


Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI, har rekryterat Thomas Schölin, tidigare HR-direktör och chef för stödfunktioner på Circle K Sverige. Han börjar som vice VD på SPBI. Den andra rekryteringen är Martin Guldhed, som kommer från Stena Metall och ledande roller inom koncernens affärsområden Olja och Elektronikåtervinning. Han blir chef för beredskapsorganisationen SMC och saneringsbolaget SPIMFAB.

-Det här är två viktiga rekryteringar som ger oss möjlighet att få ett tydligare fokus på våra olika verksamhetsområden. Det handlar dels om branschens arbete med att bidra till ett klimatneutralt transportsystem 2045, dels om att säkerställa en trygg energiförsörjning, säger Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI).

Thomas Schölin, vice VD på SPBI, kommer senast från en roll som HR-chef på Circle K i Sverige. Förutom HR ansvarade han även för hälsa, miljö och säkerhet samt utbildningssatsningar. Han var under en period även tillförordnad VD för den svenska verksamheten. Dessförinnan var han ansvarig för driften av Circle K:s franchisedrivna drivmedelsstationer. Han har även varit stationschef i Stockholmsområdet och Skåne.

Martin Guldhed, VD för SMC och SPIMFAB, kommer närmast från Stena Metall och har erfarenhet av energimarknad för olja och gas samt sjöfartsnäring och återvinningsbranschen.  Martin har jobbat inom koncernen i omkring 20 år och varit operativ chef för Stena Oil, där han bland annat ansvarade för kommersiell logistik, fartygsflottan och hade det övergripande ansvaret för drift av oljeterminaler. Han har även ansvarat för återbruksaffärer och teknisk utveckling inom elektronikåtervinning. Martin har också ansvarat för hållbarhetsarbete samt säkerhets- och kvalitetsarbete inom olje- och återvinningsindustrin.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI, mobil: 070-667 06 03, e-post: johan.g.andersson@spbi.se

Thomas Schölin, vice VD SPBI, mobil: 070-429 60 10, e-post: thomas.scholin@spbi.se

Martin Guldhed, VD SMC och SPIMFAB, mobil: 070-234 24 34, e-post: martin.guldhed@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, mobil:070-667 30 19, e-post: sofie.quant@spbi.se

 

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels-, bränsle-, bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Christer Lundin