SPBI:s systerorganisation i Finland lägger till ”Biofuels” i sitt namn!


SPBI:s systerorganisation i Finland byter namn till ”Finnish Petroleum and Biofuels Association. Organisationens  medlemsföretag har sedan länge varit betydande tillverkare och distributörer av hållbart producerade biodrivmedel och idag innehåller alla flytande biodrivmedel i trafiken i Finland biokomponenter.  

Författare: Ulf Svahn