SPIMFAB åtgärdar projektet med arbetsnummer 5000


SPIMFABs åtgärdsprogram med att undersöka och vid behov sanera nedlagda bensinstationer har pågått sedan 1997. Nu har turen kommit till SPIMFABs projekt med arbetsnummer 5000!

Undersökning och åtgärd sker i Runemo, Ovanåkers Kommun, den 13 oktober. Medier och andra intresserade är välkomna att närvara vid åtgärden som ska ske på fastigheten.

Projektet med arbetsnummer 5000 är den sedan 1980 nedlagda Gulfstationen på Runemovägen 133 i Ovanåkers Kommun, och den efteranmäldes till SPIMFAB av fastighetsägaren 2008. Kriterierna för att få vara med i SPIMFABs åtgärdsprogram uppfylldes, då det på fastigheten har bedrivits detaljistförsäljning av motorbensin till vägtrafikfordon.

När bensinstationen och butiken på fastigheten lades ned lämnades pumpfundamenten och två underjordscisterner kvar. Cisternerna är sannolikt ej åtgärdade, och dessa ska nu rengöras, tas upp och fraktas bort. I samband med detta kommer SPIMFABs konsult att närvara, undersöka och provta marken, för att säkerställa att inga föroreningar blir kvarlämnade. Idag används fastigheten endast som privatbostad.

SPIMFABs projektledare har beslutat att låta detta projekt åtgärdas i form av ett Cisternupptagningsprojekt, vilket innebär att markundersökning och efterbehandlingsåtgärd utförs samtidigt. Projektet har kommunicerats med miljömyndigheten i Ovanåkers Kommun.

Författare: Sofie Quant