Statistik

Priser

Statistik över priser på bensin, diesel, eldningsolja och råolja.

Skatter

Statistik över skatter på fossila drivmedel och bränslen, samt förnybara drivmedel.

Import & Export

Statistik över den svenska importen och exporten av oljeprodukter.

Försäljningsställen

Statistik över försäljningsställen för drivmedel och förnybara drivmedel.

Andel förnybara drivmedel i transportsektorn

Statistik över utvecklingen av andel förnybara drivmedel i transportsektorn.

Volymer

Statistik över volymer för drivmedel, förnybara drivmedel och marknadsandelar.

Om

Om vår statistik

Vår statistik är huvudsakligen baserad på uppgifter från Energimyndigheten, SCB, Eurostat, BP Statistical Review, Nordea e-Markets och ARGUS. Informationen presenteras aggregerat och vi har inte tillgång till information om enskilda drivmedelsstationer eller anläggningar.

Den statistik som vi presenterar ska var så korrekt och rättvisande som möjligt. Uppgifterna kan påverkas av långa tidsförlopp, händelser inom branschen och variationer i produkternas kvalité eller sammansättning.