Andel förnybara drivmedel i transportsektorn

Grafen visar hur stor andel respektive förnybart drivmedel bidrar med i transportsektorn. Olika drivmedel har olika energiinnehåll och för att få jämförbarhet har levererade volymer räknats om till energi och grafen visar andelen på energibasis.Beräkningen är gjord enligt biodrivmedelsdirektivet 2003/30/ EG med tillägg av naturgas. Sveriges mål är att nå 10% i transportsektorn till 2020 ett mål som passerades redan 2013.

 

Laddar graf

Få det som tabell eller ladda ner som Excel-fil genom att klicka på i bildens övre högra hörn