Import & Export

Översikt av den svenska importen och exporten

Följande graf avser en översikt av import samt export av oljeprodukter såsom motorbensin, dieselbränslen, flygbränslen och andra oljeprodukter.

Import av oljebaserade produkter

Laddar graf

Få det som tabell eller ladda ner som Excel-fil genom att klicka på i bildens övre högra hörn

Export av oljebaserade produkter

Laddar graf

Få det som tabell eller ladda ner som Excel-fil genom att klicka på i bildens övre högra hörn

Råoljeimport historiskt

Historisk fördelning av den svenska råoljeimporten.

Laddar graf

Få det som tabell eller ladda ner som Excel-fil genom att klicka på i bildens övre högra hörn