Diesel

Priser & Skatter

Försäljningspris i bulk av dieselbränsle i Sverige

Genomsnittligt pris för dieselbränsle avser lagerförsäljning via tankbil direkt till storkunds egen anläggning och är uppdelat i moms, skatt, produktionskostnad och bruttomarginal. Se en detaljerad översikt av skattesatsens utveckling på Skatter årsvis.

Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.

En korrigering av priserna för perioden juli-december 2018 har gjorts i mars 2019.

2017-01-01, Inblandningen av biodrivmedel har ökat under 2015 och 2016. Idag finns inte produktkostnaden för samtliga produkter vilket gör det svårt att visa en korrekt bild av utvecklingen. Från januari 2017 har skatterna i grafen uppdaterats för att reflektera en blandning av 77% diesel, 18% HVO och 5% FAME. Då HVO inte belastas med punktskatt medför det att grafen visar ett lägre snittpris. Då produktkostnad saknas för vissa biodrivmedel går det inte att visa produktkostnad respektive marginal separat utan endast en total visas under rubriken produktkostnad från januari 2017 och till dess att produktpriser finns tillgängliga.

2013-01-01 Grafen reflekterar 5% inblandning av FAME i diesel. I diesel blandas även HVO in men det finns i dagsläget inga prisuppgifter för denna produkt. Grafiken visar därför enbart diesel med inblandning av FAME.

För att se detaljer till prisgrafen klicka på visa tabell nedan.

OBS, SCB upphör att ta fram underlag som används för denna graf vid årsskiftet. Om vi inte får fram en alternativ lösning kommer grafen ej att uppdateras från och med 2021

Laddar graf

Få det som tabell eller ladda ner som Excel-fil genom att klicka på i bildens övre högra hörn