Skatter förnybara drivmedel

Huvudregeln enligt EUs direktiv är att ett ersättningsbränsle ska beskattas på samma sätt som det bränsle det ersätter. Om en liter bensin ersätts med en liter etanol ska etanol därmed beskattas med samma skatt per liter och på samma sätt som bensin. En liter etanol ska därför enligt huvudregeln beskattas för året 2017 med 388 öre/liter i energiskatt och 262 öre/liter i koldioxidskatt vilket är samma skattesatser som för bensin.

I enlighet med tidsbestämda undantag från EU-reglerna har Sverige rätt att få vi sätta ned skatten på biodrivmedel. Inom ramen för statsstödsreglerna kan nedsättningen göras så att biodrivmedlets produktionskostnadsnackdel elimineras. Skattskyldig som gör avdrag för skatt på biodrivmedel är rapporteringsskyldig till Energimyndigheten. Energimyndigheten sammanställer en övervakningsrapport till regeringen två gånger per år för att visa att nedsättningarna ligger inom ramen för statsstödsreglerna. Fram till och med 2013 har utrymmet räckt till total skattenedsättning. Under 2014 infördes skatt på FAME, rapsmetylester RME, i Sverige. Under 2015 har skatt införts på etanol för att säkerställa att produkten inte överkompenseras.

Från den första juli 2018 har Sverige infört reduktionsplikt vilken tvingar drivmedelsleverantörer att minska utsläppen från sålda drivmedel. För de produkter som omfattas av reduktionsplikten får man inte sätta ned skatten.

För höginblandade produkter har Sverige statsstödsgodkännande från EU till den 31 december 2020 och bibehåller skattenedsättningar på dessa produkter.

Skattenedsättningar gäller enbart biomassadelen för hållbara biodrivmedel

I nedanstående tabell framgår skattesatserna på biodrivmedel från och med 1 januari 2016 och tills vidare.

Drivmedel Enhet Energiskatt Koldioxidskatt Summa Skatt
Etanol blandat i blyfri bensin fr 2019-07-01 Kr/lit 3,95 2,62 6,57
Etanol blandat i blyfri bensin fr 2019-01-01 Kr/lit 4,08 2,62 6,70
Etanol blandat i blyfri bensin fr 2018-07-01 Kr/lit 3,87 2,57 6,44
Etanol blandat i blyfri bensin fr 2018-01-01 Kr/lit 0,49 0,00 0,49
Etanol blandat i blyfri bensin fr 2017-01-01 Kr/lit 0,47 0,00 0,47
Etanol blandat i blyfri bensin fr 2016-08-01 Kr/lit 0,45 0,00 0,45
Etanol blandat i blyfri bensin fr 2016-01-01 Kr/lit 0,97 0,00 0,97
Etanol blandat i drivmedlet E85 bensin fr 2018-07-01 Kr/lit 0,00 0,00 0,00
Etanol blandat i drivmedlet E85 bensin fr 2018-01-01 Kr/lit 0,00 0,00 0,00
Etanol blandat i drivmedlet E85 bensin fr 2017-01-01 Kr/lit 0,31 0,00 0,31
Etanol blandat i drivmedlet E85 bensin fr 2016-08-01 Kr/lit 0,30 0,00 0,30
Etanol blandat i drivmedlet E85 bensin fr 2016-01-01 Kr/lit 1,00 0,00 1,00
Etanol blandat i drivmedlet ED95 Kr/lit 0,00 0,00 0,00
RME blandat i diesel fr 2019-07-01 Kr/lit 2,39 2,24 4,63
RME blandat i diesel fr 2019-01-01 Kr/lit 2,48 2,24 4,72
RME blandat i diesel fr 2018-07-01 Kr/lit 2,34 2,19 4,53
RME blandat i diesel fr 2018-01-01 Kr/lit 1,70 0,00 1,70
RME blandat i diesel fr 2017-01-01 Kr/lit 1,59 0,00 1,59
RME blandat i diesel fr 2016-08-01 Kr/lit 1,51 0,00 1,51
RME blandat i diesel fr 2016-01-01 Kr/lit 2,17 0,00 2,17
RME drivmedlet B100 fr 2018-07-01 Kr/lit 0,00 0,00 0,00
RME drivmedlet B100 fr 2018-01-01 Kr/lit 0,00 0,00 0,00
RME drivmedlet B100 fr 2017-01-01 Kr/lit 0,92 0,00 0,92
RME drivmedlet B100 fr 2016-08-01 Kr/lit 0,87 0,00 0,87
RME drivmedlet B100 fr 2016-01-01 Kr/lit 1,18 0,00 1,18
HVO blandat i diesel fr 2019-07-01 Kr/lit 2,39 2,24 4,63
HVO blandat i diesel fr 2019-01-01 Kr/lit 2,48 2,24 4,72
HVO blandat i diesel fr 2018-07-01 Kr/lit 2,34 2,19 4,53
HVO blandat i diesel Kr/lit 0,00 0,00 0,00
HVO, HVO100 Kr/lit 0,00 0,00 0,00