Skatter fossila drivmedel och bränslen

Skatter årsvis

Punktskatterna uppdateras normalt per den första januari varje år. Det sker dels genom indexuppräkning men de kan också förändras av andra skäl. Skatterna gäller för varje kommande månad tills de ändras nästa gång. Om riksdagen så beslutar kan skatterna ändras även vid andra tidpunkter under året. I tabellen nedan väljer du först det år där för vill du vill se skatterna sedan väljer du månad. I rullgardinen för månad är syns alla årets månader och de månader där skatten ändrats markerad i lite fetare text. Du kan bara välja dessa månader. Du behöver göra valet för båda kolumnerna för att tabellen ska uppdateras.
 

           

Laddar graf

Noteringar till 2016 o 2017 års skattesatser

Bensin MK1, (KN-nr 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49) Bensin som uppfyller krav för miljöklass 1 (LSE 2 kap 1 § pkt1a)

Bensin Alkylat, (KN-nr 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49) Bensin som uppfyller krav för alkylatbensin (LSE 2 kap 1 § pkt1a)

Bensin MK2, (KN-nr 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49) Bensin som uppfyller krav för miljöklass 2 (LSE 2 kap 1 § pkt1b)

Bensin annan, (KN-nr 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59) Annan bensin än som avses under (LSE 2 kap 1 § pkt 1)

Flygbensin, (KN-nr 2710 11 31, Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter (LSE 2 kap 1 § pkt 7)

Eo1, (KN-nr 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-2710 19 69) Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m som har försetts med märk- och färgämne eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 ⁰C (LSE 2 kap 1 § pkt 3a)

Råtallolja (KN-nr3803 00 10) belastas med energiskatt motsvarande den sammanlagda skatt som tas på bränsle enligt 1§ första stycket 3.a (LSE 2 kap 1a§)

Diesel MK1, Diesel MK2, (KN-nr 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-2710 19 69) Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m som inte har försetts med färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 ⁰C tillhörig miljöklass 1 eller 2. (LSE 2 kap 1 § pkt 3b)

Diesel MK3, (KN-nr 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-2710 19 69) Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m som inte har försetts med färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 ⁰C tillhörig miljöklass 3 eller inte tillhörig någon miljöklass. (LSE 2 kap 1 § pkt 3b)

Laddar graf

Noteringar till 2016 o 2017 år skattesatser

Gasol a, (KN-nr 2711 12 11-2711 19 00) Gasol som används för drifta av motordrivt fordon, fartyg eller luftfartyg (LSE 2 kap 1 § pkt 4) enhet kr per 1 000kg

Gasol b, (KN-nr 2711 12 11-2711 19 00) Gasol som används för annat ändamål än som avses under Gasol a (LSE 2 kap 1 § pkt 4) enhet kr per 1 000kg

Naturgas a, (KN-nr 27 11 00, 2711 21 00) Naturgas som används för drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg (LSE 2 kap 1 § pkt 5) enhet kr per 1 000m3

Naturgas b, (KN-nr 27 11 00, 2711 21 00) Naturgas som används för annat ändamål än som avses under Naturgas a. (LSE 2 kap 1 § pkt 5) enhet kr per 1 000m3

Kol, (KN-nr 2701, 2702 eller 2704) Kol och koks (LSE 2 kap 1 § pkt 6) enhet kr per 1 000kg