Volymer

Utlevererad volym av oljeprodukter och förnybara drivmedel

Anger total utlevererad volym i kubikmeter och inte totalt förbrukad mängd via enskilda pumpar.

Välj år och under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.

Under innevarande år är volymerna preliminära och fastställs slutligt under början av nästkommande år.

Statistiska Centralbyrån kan sekretesskydda volymer för att skydda uppgiftslämnare. Från 2014  saknas därför uppgifter för vissa produkter, vissa månader i produktgruppen ”Flygbränslen m.m.”

Laddar graf

Få det som tabell eller ladda ner som Excel-fil genom att klicka på i bildens övre högra hörn