Volymer, drivmedel

Utlevererad volym av drivmedel

Anger total utlevererad volym i kubikmeter och inte totalt förbrukad mängd via enskilda pumpar.

FAME, i volym för FAME ingår ej låginblandad volym

HVO, i HVO volym ingår ej drop-in volym

Välj år under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.

Under innevarande år är volymerna preliminära och fastställs slutligt under början av nästkommande år.

Laddar graf

Få det som tabell eller ladda ner som Excel-fil genom att klicka på i bildens övre högra hörn

Fordonsgas är en blandning av naturgas och biogas där andelen biogas under 2018 utgjorde 92,3% av fordonsgasvolymen i Nm3. I diagrammet har gasen omräknats från normalkubikmeter till bensinekvivalenten i liter. För denna beräkning har använts följande faktorer, biogas 9,770kWh/Nm3, naturgas 11,150/kWh/Nm3, bensin 8,940kWh/Liter.