Status Quo


Det är aldrig lätt att förutspå marknaden. OPEC med flera införde vid årsskiftet en väl fungerande frivillig produktionsbegränsning för att stabilisera och sannolikt få upp priset. Många spådde prisuppgångar då neddragningen översteg produktionsöverskottet, men priset har sedan dess legat ganska still kring 55 $/fat. I IEA: s månadsstatistik kan man läsa att efterfrågeökningen för 2017 beräknas fortsatt till ca 1,4 mbd (miljoner fat per dag), en siffra som har stått sig några månader. I februari steg produktionen globalt något med 0,2 mbd, och totalt bedöms uppgången utanför OPEC  i framför allt USA uppgå till 0,4 mbd under året. Den kommersiella lagernivån globalt ökade något i januari och även USA: s siffror visade på en ökning. Detta har lett till att priset på Brent fallit tillbaka något och står i skrivande stund på 52$/fat.

Författare: Ulf Svahn