Svenska drivmedelsföretag: Vi lovar klimatneutrala utsläpp senast 2045


I en debattartikel i Dagens Industri skriver Petroleum– och Biodrivmedelsbranschen om den färdplan för klimatneutralitet till 2045, som man håller på att ta fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanen kommer att färdigställas och presenteras i sin helhet i början av 2020. Redan nu ser branschen att man kommer att behöva regeringens stöd inom ett antal områden. Läs hela debattartikeln här!

Författare: Sofie Quant