Uppskrivningar inom OPEC


Intressant spel kring uppskrivning av reserver just nu inom OPEC. Först ut var Irak som höjde sina reserver med 25 procent. Nu flaggar Iran för en ökning med ca 15 procent och går därmed förbi Irak igen. Saudi Aramcos vd sade vid sitt tal på World Energy Congress i Montreal i september att deras reserver skulle räknas upp med 40 procent utan att vara specifik på produkt eller tidpunkt. Naturligtvis ligger kvoteringen av produktionen med i bilden. Man kan å andra sidan inte bortse ifrån att förväntningar på Irak om ökade reserver har varit stora mot bakgrund av att det inte har varit några stora undersökningar där under lång tid.

Författare: Ulf Svahn