Beräkningsfaktorer

Jämförelsefaktorer

Hur mycket är en kilowattimme?
1 kWh är den energimängd som går åt för att värma en 1000 watts spisplatta i en timme.

Energiinnehåll, densitet och koldioxidutsläpp

För att kunna jämföra olika bränsletyper och ta ställning till hur mycket energi de innehåller i jämförelse med mängden växthusgaser de släpper ut kan man använda sig av följande beräkningsmodeller.