Energiinnehåll, densitet och koldioxidutsläpp

För att kunna jämföra olika bränsletyper och ta ställning till hur mycket energi de innehåller i jämförelse med mängden växthusgaser de släpper ut kan man använda sig av följande beräkningsmodeller:

Koldioxidemissionerna är beräknade utifrån bränslenas innehåll av fossilt kol. Etanolen och FAME med biologiskt ursprung bidrar inte till de fossila koldioxdiutsläppen. Enligt gällande lag är det idag tillåtet att blanda i upp till 10vol% etanol i motorbensin och 7vol% FAME i dieselbränsle.

Bränsle Energiinnehåll kWh/m3 Densitet kg/m3 vid 15deg C Koldioxidem. kg CO2/liter
Motorbensin utan etanol 9 100 750 2,36
Motorbensin med 5%vol etanol 8 940 752 2,24
Etanol 5 900 790 0,00
Etanol E85, Sommar, ca 85% etanol, 15% bensin 6 300 783 0,35
Etanol E85, Vinter, ca 75% etanol, 25% bensin 6 650 779 0,59
Alkylatbensin 8450 690 2,12
Flygfotogen, JET A1 9 600 800 2,52
Diesel – Mk1 9 800 815 2,54
Diesel – Mk2 9 800 815 2,56
Diesel – Mk3 (EU diesel, EN 590) 9 950 840 2,66
FAME 9 150 884 0,00
HVO 9 450 780 0,00
Diesel – Mk1 med 5% FAME (B5) 9 770 818 2,41
Diesel – Mk2 med 5% FAME (B5) 9 770 818 2,41
Diesel – Mk3 (EU diesel, EN 590) med 5% FAME (B5) 9 910 842 2,53
Eldningsolja 1 9 950 840 2,66
Eldningsolja 2 10 400 880 2,90
Eldningsolja 3 10 600 900 2,90
Eldningsolja 4 10 600 920 2,90
Eldningsolja 5 10 750 930 2,90
Eldningsolja 6 11 250 980 2,90