Jämförelsefaktorer

Hur mycket är en kilowattimme?

1 kWh är den energimängd som går åt för att värma en 1000 watts spisplatta i en timme.

Hur mycket är en megawattimme?

1 MWh är den energimängd som behövs för att köra en bensindriven personbil ca 130 mil.

Hur mycket är en gigawattimme?

1 GWh är den värmeenergi som 40 villor använder på ett år.

Hur mycket är en terawattimme?

1 TWh motsvarar Sveriges totala energianvändning under 20 timmar.