Branschfaktorer

Få faktorer har haft så avgörande roll som olja för den snabba ekonomiska tillväxt och tekniska utveckling som har skett de senaste århundradena.

Industrialismen och det efterföljande informationssamhället, har medfört att oljan blivit en av de viktigaste energikällorna, inte minst när det gäller den ständigt växande transportsektorn.

En avgörande roll för samhället

Handeln med oljeprodukter och förnybara bränslen har idag en avgörande roll för hela samhället och dess utveckling. Därför styrs produkternas slutgiltiga pris inte enbart av tillgång och efterfrågan.

Största delen av konsumentpriset på oljeprodukter i Sverige utgörs av energiskatt, koldioxidskatt och moms. Skatteandelen av bensinpriset är ca 70 procent och av eldningsoljepriset för en villakund utgör skatten mer än 60 procent.

Statistik

SPBI har under lång tid kartlagt den historiska prisutvecklingen på oljeprodukter och presenterar materialet i statistikdelen på hemsidan.

Oljetillgången

Det hittas hela tiden ny olja i världen om än i en långsammare takt för att kompensera dagens konsumtionsnivåer. Trots det har nyckeltalet – reserver mot produktion- (bevisade oljereserver dividerat med den årliga produktionen av råolja), legat still på cirka 40 år sedan 1988.

Oljepris

Priset på råolja bestäms av en mängd olika faktorer. De viktigaste är tillgång och efterfrågan, men även konjunkturprognoser, oroligheter i världen, väderfenomen och finansiella händelser bidrar i olika hög grad.