Branschlänkar

Det finns en rad organisationer och sammanslutningar med betydelse för oljebranschen:

AOP

Asociación Española De Operadores De Productos Petroliferos

www.aop.es

API

American Petroleum, USA:s motsvarighet till Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.

www.api.org

BP

BP Statistical Review of World Energy

www.bp.com/centres/energy

CEC

CEC – The Co-ordinating European Council utvecklar testmetoder för prestandautvärdering av motorbränslen, smörjmedel etc.

www.cectests.org

CONCAWE

Conservation of Clean Air and Water in Europe. Europeiska olje- och raffinaderiindustrins gemensamma miljöorganisation.

www.concawe.eu

DOE

Department of Energy, USA

www.energy.gov

Drivkraft Danmark

Drivkraft Danmark

http://www.drivkraftdanmark.dk/

Drivkraft Norge

Drivkraft Norge

https://www.drivkraftnorge.no/

 Energimyndigheten

Statens energimyndighet

www.energimyndigheten.se

Energy Institute

Energy Institute, tidigare IP, The Institute of Petroleum, med säte i London. Ett oberoende europabaserat centrum för befrämjandet av teknisk kunskap inom den internationella olje- och gasindustrin.

www.energyinst.org.uk

FuelsEurope

Branschorganisation för den europeiska oljeindustrin inom EU.

www.fuelseurope.eu

IAEE

The International Association for Energy Economics.

www.iaee.org

IEA

Inernational Energy Agency. Det internationella energiorganet för OECD-länderna med säte i Paris.

www.iea.org

MWV

MWV Mineralölwirtschaftsverband e.V.

www.mwv.de

NOG

Nätverket Olja & Gas bildades 2001 med Statens Energimyndighet som initiativtagare. Nätverket har ett 160-tal medlemmar från myndigheter och näringsliv. ÅF-Energi och Miljö AB administrerar verksamheten som bedrivs i seminarieform.

www.nog.se

Oil Bulletin

Under denna länk finns uppgifter om aktuella bränslepriser och skatter inom EU.

De senaste priserna inklusive skatter 

Hemsida och historik 

Oljeön i Ängelsberg
världens äldsta bevarade oljeraffinaderi

www.oljeon.se/

OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries, består av elva producentländer. Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Saudi Arabien, Indonesien, Nigeria, Algeriet, Libyen, och Venezuela.

www.opec.org

Petroleum & Biofuels Association – Finland

Öljy & Biopolttoaineala

http://www.oil.fi/

Svensk Bensinhandel

Svensk Bensinhandel, tidigare PRF (Petroleumhandelns Riksförbund), organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare, vilka de företräder i deras tre roller som arbetsgivare, branschverksamma och franchisetagare till oljebolagen.

www.svenskbensinhandel.se

TYA

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

www.tya.se

UFIP

Union Francaise des Industries Pétrolières

www.ufip.fr

UKPia

UK Petroleum Industry Association

www.ukpia.com

WEC

The World Energy Council, grundades 1924 och består av ett 100-tal medlemsländer. WEC stödjer utvecklingen av hållbar tillförsel och användning av alla energi-varor. WEC är den huvudsakliga, icke-statliga, internationella organisationen inom energiområdet.

www.worldenergy.org

WEC Sverige

The World Energy Council svenska avdelning.

www.wec.se

WPC

World Petroleum Congress har 59 medlemsländer – inkl. Sverige – vilka representeras av sina petroleuminstitut. WPC sammanträder vart tredje år.

www.world-petroleum.org