Branschlänkar

Det finns en rad organisationer och sammanslutningar med betydelse för oljebranschen:

AOP

Asociación Española De Operadores De Productos Petroliferos

www.aop.es

API

American Petroleum, USA:s motsvarighet till Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.

www.api.org

BP

BP Statistical Review of World Energy

www.bp.com/centres/energy

CEC

CEC – The Co-ordinating European Council utvecklar testmetoder för prestandautvärdering av motorbränslen, smörjmedel etc.

www.cectests.org

CONCAWE

Conservation of Clean Air and Water in Europe. Europeiska olje- och raffinaderiindustrins gemensamma miljöorganisation.

www.concawe.eu

DOE

Department of Energy, USA

www.energy.gov

Drivkraft Danmark

Drivkraft Danmark

http://www.drivkraftdanmark.dk/

Drivkraft Norge

Drivkraft Norge

https://www.drivkraftnorge.no/

 Energimyndigheten

Statens energimyndighet

www.energimyndigheten.se

Energy Institute

Energy Institute, tidigare IP, The Institute of Petroleum, med säte i London. Ett oberoende europabaserat centrum för befrämjandet av teknisk kunskap inom den internationella olje- och gasindustrin.

www.energyinst.org.uk

FuelsEurope

Branschorganisation för den europeiska oljeindustrin inom EU.

www.fuelseurope.eu

IAEE

The International Association for Energy Economics.

www.iaee.org

IEA

Inernational Energy Agency. Det internationella energiorganet för OECD-länderna med säte i Paris.

www.iea.org

MWV

MWV Mineralölwirtschaftsverband e.V.

www.mwv.de

NOG

Nätverket Olja & Gas bildades 2001 med Statens Energimyndighet som initiativtagare. Nätverket har ett 160-tal medlemmar från myndigheter och näringsliv. ÅF-Energi och Miljö AB administrerar verksamheten som bedrivs i seminarieform.

www.nog.se

Oil Bulletin

Under denna länk finns uppgifter om aktuella bränslepriser och skatter inom EU.

De senaste priserna inklusive skatter 

Hemsida och historik 

Oljeön i Ängelsberg
världens äldsta bevarade oljeraffinaderi

www.oljeon.se/

OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries, består av elva producentländer. Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Saudi Arabien, Indonesien, Nigeria, Algeriet, Libyen, och Venezuela.

www.opec.org

Svensk Bensinhandel

Svensk Bensinhandel, tidigare PRF (Petroleumhandelns Riksförbund), organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare, vilka de företräder i deras tre roller som arbetsgivare, branschverksamma och franchisetagare till oljebolagen.

www.svenskbensinhandel.se

TYA

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

www.tya.se

UFIP

Union Francaise des Industries Pétrolières

www.ufip.fr

UKPia

UK Petroleum Industry Association

www.ukpia.com

WEC

The World Energy Council, grundades 1924 och består av ett 100-tal medlemsländer. WEC stödjer utvecklingen av hållbar tillförsel och användning av alla energi-varor. WEC är den huvudsakliga, icke-statliga, internationella organisationen inom energiområdet.

www.worldenergy.org

WEC Sverige

The World Energy Council svenska avdelning.

www.wec.se

WPC

World Petroleum Congress har 59 medlemsländer – inkl. Sverige – vilka representeras av sina petroleuminstitut. WPC sammanträder vart tredje år.

www.world-petroleum.org