Drivmedel

Bensin

Bensin är ett oljebaserat drivmedel som används i förbränningsmotorer med elektrisk tändning.

Diesel

Dieselbränsle framställs ur råolja och består av tyngre kolväten än bensin.