HVO i dieselbränsle

HVO
HVO, hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter, är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle som kemiskt i stort är lika det fossila dieselbränslet.
Begreppet biodiesel används ofta för dieselbränslen med låginblandning av FAME, för ren FAME (100%), samt för HVO i både ren och som inblandad i konventionellt dieselbränsle.
HVO säljs inblandad i vanligt dieselbränsle och uppfyller då alla specifikationerna i standarderna för dieselbränslen och är godkända för användning i alla dieselmotorer.
HVO (100%) som uppfyller standarden SS-EN 15940:2016+A1:2018 säljs också i Sverige  och kräver godkännande från fordonsindustrin då den normalt inte fullt ut uppfyller specifikationerna i de accepterade standarderna för dieselbränsle, såsom SS 15 54 35 och SS-EN 590.