Etanol för dieselmotorer

Allmänt

ED95 är ett etanolbränsle anpassat för kompressionstända anpassade dieselmotorer som främst används i bussar. ED95 används främst av bussar som har anpassade dieselmotorer för detta etanoldrivmedel. ED95 består av 95 %v etanol enligt SS 15 54 37 och ca 5 %vol tändförbättrare.

Speciella aspekter

ED95 är ett specialdrivmedel som bara finns vid speciella stationer eller på vissa bussdepåer som frekventeras av bussar med anpassade dieselmotorer lämpliga för ED95.