Mikroorganismer i dieselbränsle

Diesel- och eldningsoljor är bekväma och effektiva energiformer. Idag leve­reras dessa bränslen till en rad olika användare, från bilförare, bönder, fis­kare, fritidsbåtar, åkare till stora industrier, fastigheter och villor.

Förvarat bränsle som inte sköts på rätt sätt kan i värsta fall orsaka störningar och haverier på fordon och maskiner. Det kan bero på att mikroorganismer, ytterst små levande varelser, kan finna gynnsamma livsbetingelser i en dåligt skött tank. Däremot kan de inte överleva eller föröka sig om tanken sköts på ett riktigt sätt.

Tillsatser av biokomponenter som t.ex. FAME i dieselbränsle, innebär att man kan behöva ägna sina tankar lite extra omsorg för att undvika problem.

Vi har i nedanstående skrift försökt sammanfatta lite fakta och råd kring hanteringen av dessa bränslen för att undvika problem.

SPBI mikroogranismer 2019

SPBI har tillsammans med medlemsföretagen utarbetat råd för den som ansvarar för driften av reservkraftanläggningen. SPBI dieselbränsle till reservkraftverk 2019