Rekommendation – Dieselbränsle till reservkraftverk för problemfri drift

SPBI har tillsammans med medlemsföretagen utarbetat råd för den som ansvarar för driften av reservkraftanläggningen.

Lika viktigt är att bygga upp effektiva rutiner för inköp av drivmedel, sköt­sel och hantering av de reservkraftverkssystem som finns så att de verkligen fungerar då det behövs.

Rekommendationen avser att ge råd för att den anläggning verksam­heten införskaffat verkligen skall fungera som avsett och gå igång och leve­rera el när det behövs.

SPBI dieselbränsle till reservkraftverk 2019

Läs mer om mikroorganismer här:

SPBI mikroogranismer 2019