Förnybara drivmedel

Etanol

Etanol är en form av alkohol som kan framställas ur exempelvis spannmål, cellulosa eller rörsocker.

FAME

FAME står för Fettsyrametylester, (Fatty Acid Methyl Esters) och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer.

HVO- Hydrogenated Vegetable Oil

HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. HVO betyder alltså vätebehandlad vegetabilisk olja med vilket menas att en vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats vidare med vätgas under inverkan av en katalysator i kvalitetshöjande syfte för att bli ett drivmedel för dieselmotorer.

Etanolbränslet E85

ETANOL E85 är avsedd för bränsleflexibla bilar med explosionsmotorer (ottomotorer), s.k. Flexifuel-fordon. Dessa bilars motorer är anpassade för att kunna köra på bensin, ETANOL E85 eller vilken blandning som helst mellan dessa två bränslen. ETANOL E85 är INTE avsedd att tankas i vanliga bensinbilar som inte är godkända för detta drivmedel.

Biogas Metan

Biogas är en metanrik förnybar gas som kan användas som drivmedel i anpassade bensinbilar eller som bränsle. Biogas med rätt produktrening har sådan kvalitet att den kan levereras in i naturgasledningssystem. Biogas och naturgas samma kolväte, metan. Det är endast ursprunget som skiljer. Naturgas har ett fossilt ursprung medan biogas är producerad från förnybar råvara.

Etanol för dieselmotorer

Allmänt ED95 är ett etanolbränsle anpassat för kompressionstända anpassade dieselmotorer som främst används i bussar. ED95 används främst av bussar…

Metanol

Metanol kan tillverkas ur skogsråvara och är då förnyelsebart.

Syntetisk diesel

Genom att förgasa skogsråvara hoppas forskarna framställa ett syntetiskt dieselbränsle som är helt förnyelsebart.