Etanol

Etanol tillverkad från t.ex. spannmål, cellulosa, rörsocker eller sockerbetor är ett förnyelsebart bränsle som begränsar utsläppen av koldioxid. På detta sätt minskas vår påverkan på miljön

Låginblandning i bensin

Etanol kan blandas in i bensin med upp till 10 vol% enligt bränslekvalitetsdirektivet, 98/70/EG med senaste uppdatering 2009/30/EC.  Merparten av all bensin innehåller idag upp till 5 vol% etanol. Etanol har mycket bra förbränningsegenskaper och passar därför utmärkt som komponent i bensin. Ingen anpassning av motorer behöver göras.

E85

E85 är ett bränsle som består av 85 % etanol och 15 % bensin. För att kunna köra på E85 krävs att bilen är en s.k. FlexiFuel bil. Dessa bilar kan köra på E85 eller bensin eller vilken blandning som helst av dessa bränslen. E85 har ca 30 % lägre energiinnehåll jämfört med bensin.