Metanol

Metanol är s.k. ”träsprit” och kan tillverkas ur skogsråvara och är då förnyelsebart. Det vanliga är att metanol tillverkas från naturgas och är då inte ett förnyelsebart bränsle. Metanol är en vätska som är mycket giftig, starkt korrosiv samt brinner med osynlig låga. Den får blandas in i bensin upp till 3 vol% men det görs för närvarande inte då tillgången på förnybar metanol är begränsad.