Övriga drivmedel

Fordonsgaser

Naturgas, motorgas och vätgas kan användas i anpassade fordon.

Naturgas CNG LNG

Naturgas är en av de s.k. fordonsgaser som finns på svenska marknaden och består till största delen av metan, det minsta kolvätet. Naturgas är en färglös, lukt- och giftfri gas med högt energiinnehåll. Den är fossil och finns i fickor och porösa bergarter i jordskorpan. Naturgasen har olika sammansättning beroende på vilken fyndighet den härrör ifrån och det finns alltifrån magra till rika naturgaskällor.

Motorgas Gasol LPG

Motorgas , gasol eller LPG (Liquified Petroleum Gas) och är en av de så kallade fordonsgaser som finns i begränsad omfattning på den svenska drivmedelsmarknaden.
I några få länder i Europa är motorgas ett vanligt förekommande alternativt drivmedel och bränsle. Motorgas kräver att fordonet, ett fordon med bensinmotor, är anpassat för att köra på LPG.

Hythane

Hythane är naturgas med inblandning av vätgas.