Hythane

Hythane är naturgas med inblandning av vätgas. Vätgastillsatsen gör att motorn kan köras magrare med sänkta emissioner och en något högre verkningsgrad som följd. Det har genomförts vissa försök i bussflottor men har inte använts på senare tid.