Svavel

Svavel ingår naturligt i alla råoljor och omvandlas vid förbränning till svaveldioxid. I atmosfären omvandlas det till svaveltrioxid som i kontakt med vatten bildar sura föreningar.

Av svavelnedfallet i Sverige kommer betydligt mindre än 10 procent från svenska källor och resten från andra länders utsläpp. Att en så lite mängd svavel släpps ut i Sverige beror på att våra drivmedel är svavelfria och att svavelinnehållet i eldningsoljor är lågt. Svavel finns även naturligt i kol och biomassa och omvandlas även den till svaveldioxid vid förbränning.