Oljans kemi

Oljans uppbyggnad

Oljeprodukter består av kolatomer och väteatomer som bildar olika typer av molekyler som kallas kolväten. Hur kolvätet byggs upp bestämmer sedan produkternas specifika egenskaper.

Paraffiner

Paraffiner är den enklaste typen av kolväten.

Aromatiska kolväten

Aromaterna har fått sitt namn av den speciella lukten hos några av de först upptäckta föreningarna.

Olefiner (alkener)

Olefiner är reaktionsbenägna kolväten som uppstår under raffinaderiprocessen.