Oljans uppbyggnad

Oljeprodukter består av kolatomer och väteatomer som bildar olika typer av molekyler som kallas kolväten. Hur kolvätet byggs upp bestämmer sedan produkternas specifika egenskaper.

Det finns flera olika familjer av kolväteföreningar. Paraffiner som består av raka kolkedjor och inte är särskilt reaktionsbenägna med andra ämnen. Naftener är ringformiga och något mer reaktionsbenägna.

De två sista grupperna är aromatiska kolväten och olefiner som kan förkomma i flera olika variationer.

Lätta och tunga oljeprodukter

Det går att dela in råolja i lätta och tunga oljeprodukter. Molekyler med få kolatomer klassas som lätta, medan molekyler med många kolatomer är tunga.

Lätta oljeprodukter som bensin har högt ångtryck och avdunstar snabbt. Smörjoljor är exempel på tunga produkter med lågt ångtryck som därmed är svårflyktiga.