Transport av råolja

Det är ofta stora avstånd mellan de platser där råoljan utvinns och de platser där de färdiga oljeprodukterna används. Därför krävs det omfattande transporter för att få produktionen att fungera. För att klara det förlitar sig oljebranschen dels på rörledningar, så kallade pipelines, dels på stora tankfartyg. På det sättet sammankopplas också oljefälten med deraffinaderier där råoljan raffineras till färdiga oljeprodukter.

Pipelines används framförallt för transporter över kortare avstånd eller i tätbefolkade områden där behovet är stort. Det beror på att systemen är dyra att konstruera och underhålla vilket kräver en stor användning för att nå lönsamhet.

Dagens tankfartyg är upp till flera hundra meter långa och innehåller avancerade lösningar för att kunna transportera flera olika typer av oljeprodukter på samma gång. Det är numera också ett krav på att nya oljetankers ska vara utrustade med dubbla skrov för att hindra läckage om fartyget går på grund eller krockar.