Smörjmedel

Smörjmedel

Smörjmedel består av en basolja med större eller mindre mängder tillsatser.

Spillolja

Av den totala volymen smörjolja är cirka hälften insamlingsbar.