Uppvärmningsbränslen

Eldningsoljor

Eldningsoljor används för uppvärmning av hus och som fartygsbränsle.

Oljetanken

Den 1 juli 2004 trädde en ny föreskrift i kraft, NFS 2000:4 som nu ersatts av NFS 2003:24, som innebär att alla oljetankar mellan 1-10 m3 måste besiktigas med regelbundna intervall.