Bekymmersfri drift av oljetankar

Rengöring

Även om föreskrifterna inte kräver att tanken skall besiktigas oftare än vart 12:e år så kan det ändå finnas behov av att tanken rengörs oftare.

Oljefilter

Självklart skall ett bra filter finnas i anläggningen. Helst ett spin-on filter med vacuummeter för att se när det är dags att byta filtret

Flytande sugslang

Flytande sugslang tar bara den renaste, vattenfria oljan strax under ytan i oljetanken och minskar risken för igensatta munstycken, filter och frysning

Automatisk avluftning

En automatisk avluftning av eldningsolja (exempelvis en Tigerloop) kan spara pengar eftersom luft i oljan är de vanligaste orsakerna till driftstopp. Tigerloopen möjliggör enrörssystem och gör att avluftad olja kommer fram till oljebrännaren. Undertrycksventil Undertrycksventil (rörbrottsventil) passar till system där oljebrännaren ligger på samma nivå som oljetanken. Om en läcka skulle uppstå hindrar denna ventil tanken från att tömmas p.g.a. häverteffekten eller självtryck. Med denna ventil så övervakas ledningen ständigt mot läckage. Borde finnas i alla anläggningar.

Oljan

Beställ oljan via SPI:s medlemsföretag vilket då garanterar att du får en eldningsolja som uppfyller alla kvalitetskraven i Svensk Standard SS 15 54 10 med ett lågt vatten- och partikelinnehåll. Oljetank ur bruk Observera att om du tar oljetanken ur bruk eller avlägsnar den så är du skyldig att ta bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att oljetanken inte fylls på av misstag