Världsmarknadspris på bensin


Jag noterar en snabb uppgång i världsmarknadspriset på bensin. Priset har stigit 35 dollar per ton på mindre än en vecka vilket inte är helt lättförklarat. Högre förbrukning än väntat och flera raffinaderier på underhållsstopp bidrar i alla fall.

Författare: Ulf Svahn